1 . ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. 1. cikk. A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a szerződő feleknek a következők között létrejött adásvételi szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit:
 2. Alapadatok

Eladó: KAMAC s. r. o., Aleja Sloboda 1890/50, 026 01 Dolný Kubín

IČO: 50 729 659

ADÓSZÁM: 2120456327

Számlaszám: IBAN: SK29 8330 0000 0021 0116 9824 cégjegyzékszám: Zsolnai Kerületi Bíróság, Szekció: Sro, ügyiratszám: 67231/L

Elérhetőségei:

tel.: +421 950 402 795e-mail: info@vsetkonamobil.sk

(a továbbiakban: Eladó)

és

vevők, akiknek tárgya az áruk vásárlása és eladása az eladó e-kereskedelmi weboldalán.

 

A felügyelő hatóság:

SOI Felügyelőség a Zsolnai Régióban

székhelye Zsolna

Külvárosi 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Zsolna 1 Felügyeleti és Jogi Osztály. No 041/763 21 30, 041/724 58 68 fax. 041/763. sz. 21 39

e-mail: za@soi.sk

 

A követelések, visszavonások, javaslatok és panaszok címe:

KAMAC s. r. o., Aleja Sloboda 1890/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO 50 729 659, e-mail: info@vsetkonamobil.sk

                                      

 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A szerződés tárgya csak az adásvételi szerződésben kifejezetten meghatározott áruk és szolgáltatások (termékek) tételei – a megrendelés. Az eladó weboldalán található mennyiség, jellemzők, árak és egyéb adatok kötelező érvényű adatok.

Az eladó vállalja, hogy ellátja a vevőket a következőkkel:

– a termékleírásnak vagy a fajra szokásos jellemzőknek megfelelő, hibátlan termék,

– a Szlovák Köztársaság területén hatályos szabványoknak, előírásoknak és előírásoknak megfelelő termék.

 

 

A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megrendelés Eladónak történő elküldésével a Vevő megerősíti, hogy elfogadja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek és azok feltételei érvényesek minden olyan adásvételi szerződésre, amelyet az Eladó az Eladó által üzemeltetett e-kereskedelmi weboldalon kötött, és amely alapján az Eladó a kérdéses weboldalon bemutatott terméket a Vevőnek szállítja (a továbbiakban: "Adásvételi Szerződés"), valamint az Eladó és a Vevő közötti minden kapcsolatra,  különösen az adásvételi szerződés megkötése és a termék panasza során merül fel.

 1. 3. cikket. RENDELÉS TÖRLÉSE

A megrendelés vevő általi törlése:

A Vevőnek joga van indoklás nélkül törölni a megrendelést a kötelező érvényű visszaigazolás előtt bármikor, és a Vevőnek joga van elállni a szerződéstől, amelynek tárgya a termék leszállítása, még az elállási időszak kezdete előtt.

Ha az eladó a fogyasztót időben és szabályszerűen tájékoztatta a fogyasztónak a szerződéstől való elállás jogáról a 3. § (1) bekezdésének h) pontja alapján, a fogyasztó jogosult arra, hogy a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elálljon a távollevők között kötött szerződéstől vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződéstől.

Az eladó gyakorolja a kártérítéshez való jogot, különösen a "megrendelésre" történő termék megvásárlása esetén, amelyet a vevő kérésére kellett beszerezni, vagy abban az esetben, ha a termék lefoglalásával kapcsolatban már felmerültek bizonyítható költségek. A lemondási díj a termék költségéig terjedhet.

A megrendelésnek az eladó általi törlése:

Az eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelést vagy annak egy részét a következő esetekben törölje:

– a megrendelést nem lehetett kötelező érvényűen megerősíteni (tévesen megadott telefonszám, nem elérhető vevő, vevő nem válaszol az e-mailekre stb.).

Az általános szerződési feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Abban az esetben, ha az eladó és a vevő írásbeli adásvételi szerződést kötnek, amelyben az általános szerződési feltételektől eltérve állapodnak meg a feltételekről, az adásvételi szerződés rendelkezései elsőbbséget élveznek az általános szerződési feltételekkel szemben.

 1. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK MÓDJA
 2. 1. cikk. Az adásvételi szerződés megkötésére úgy jön létre, hogy az Eladó kötelezően elfogadja a Vevő adásvételi szerződésének megkötésére vonatkozó javaslatot a Vevő Eladónak küldött e-mail üzenete formájában, vagy a Vevő által az Eladó weboldalán kitöltött és elküldött űrlap formájában, vagy a Vevő telefonos megrendelése formájában az Eladónak (a továbbiakban: "Megrendelés").
 3. A vevő megrendelésének kötelező érvényű elfogadása az eladó által telefonos vagy e-mailes visszaigazolás vagy visszaigazolás, amelyet az eladó privát üzenetben küld a vevőnek a megrendelés elfogadásáról, miután a vevő korábban megkapta a "megrendelés visszaigazolásaként" megjelölt megrendelést.
 4. 3. cikket. A megrendelés kötelező érvényű elfogadása tartalmazza a termék nevére és termékleírására vonatkozó adatokat, amelyek értékesítése az adásvételi szerződés tárgyát képezi, a termék és/vagy egyéb szolgáltatások árára vonatkozó adatokat, a termék helyére és a termék szállítási módjára vonatkozó adatokat, valamint a termék árára, feltételeire, szállítási módjára és szállítási dátumára vonatkozó adatokat, vagy egyéb adatokat.
 5. AZ ELADÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
 6. 1. cikk. Az eladó köteles:
 7. a terméket a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és időpontban, az eladó által a vevőnek visszaigazolt megrendelés alapján leszállítani,
 8. b) annak biztosítása, hogy a leszállított termék megfeleljen a Szlovák Köztársaság alkalmazandó jogszabályaiban megállapított kötelezettségeknek,
 9. c. legkésőbb a termékkel együtt, írásban vagy elektronikus formában átadni a Vevőnek a termék átvételéhez és használatához szükséges összes dokumentumot és az alkalmazandó jogszabályokban előírt egyéb dokumentumokat (a termék jellemzőire vonatkozó adatok, összeszerelési, üzemeltetési, használati, karbantartási, szlovák nyelvű biztonsági értesítések, elállási űrlap, jótállási jegy / ha a fogyasztó megköveteli, vagy ha az eladó a törvényes jótállási időszaknál hosszabb jótállási időt biztosít / a termék megvásárlása).
 10. 2. cikk. Az eladónak joga van ahhoz, hogy a szállított termék vételárát megfelelően és időben kifizesse a vevőtől.                               
 11. A VEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
 12. 1. cikk. A fogyasztó jogosult tizennégy napon belül írásban elállni a szerződéstől (a távollevők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás fogyasztóvédeleméről szóló 102/2014. sz. törvény) a termék átvételének vagy a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés megkötésének napjától. A fogyasztó szerződéstől való elállása kezdettől fogva eláll a szerződéstől.  
 13. 2. cikk. Fogyasztó:
 14. átveszi a megvásárolt vagy megrendelt terméket,
 15. kifizeti az eladónak a megállapodás szerinti vételárat a megállapodás szerinti esedékesség napján belül, beleértve a termék leszállításának költségét is,
 16. e-mailben, aláírásával vagy az általa felhatalmazott személy aláírásával igazolja vissza a termék átvételét.

 

 1. 3. cikket. A fogyasztónak joga van a terméknek a felek által a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában megállapított módon és helyen történő szállítására a termék mennyiségében, minőségében, dátumában és helyén.

 

 1. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
 2. 1. cikk. A termék szállítási módjai:

Az áruk szállítása a következő módon lehetséges:

- szállítás GLS futárral

- szállítás Zásielkovňa.sk-en keresztül

 

 1. 2. cikk. Ár és fizetés.

Termék megrendelésekor és szállításkor.                                                            postaköltség + teljes csomagolás

Futárral, a teljes megrendelés értékében 13,00 € -ig, beleértve:

2,49 EUR

Futárral, a teljes megrendelés több mint 13,00 €- értékben:

1,99 EUR

Zásielkovňou.sk, a teljes rendelési érték 13,00 euróig bezárólag:

1,69 EUR

Zásielkovňou.sk, 13,00 €-t meghaladó teljes rendelési értékkel:

1,29 EUR

Utánvét felár:

1,49 EUR

Az áruk leszállításának ára a Szlovák Köztársaság területén érvényes. Áruk külföldre küldésekor a szállítási költségeket a Szlovák Köztársaság területén kívüli szállítás árára vonatkozó szerződés alapján egyedileg számítják ki.

A Vevő köteles az Eladónak megfizetni az adásvételi szerződésben megállapított termék vételárát az adásvételi szerződés megkötésekor, beleértve az áru leszállításának költségeit (a továbbiakban: "vételár") a módosított 18/1996. sz. törvény szerint:

- utánvéttel, közvetlenül a futárnak, a kézbesítőnek,

- készpénzmentes átutalással az eladó számlájára,

- a PayPal rendszer,

- hitelkártyával.

 1. 3. cikket. Abban az esetben, ha a vevő készpénzmentes átutalással fizeti ki az eladónak a vételárat, a fizetés napja az a nap, amelyen a teljes vételárat jóváírták az eladó számláján IBAN: SK29 8330 0000 0021 0116 9824, VS: rendelési szám.

 

 1. 4. cikk. A vevő köteles az eladónak kifizetni a megállapodás szerinti termék vételárát az adásvételi szerződés szerinti határidőn belül, de legkésőbb a termék átvételekor.

(5) Abban az esetben, ha a vevő megfizeti az eladónak az adásvételi szerződésben megállapított termék vételárát, a vevő csak a Szlovák Köztársaság alkalmazandó jogszabályaival összhangban jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, és követelni a vételár visszatérítését.

 1. Abban az esetben, ha a vevő a termék átvételekor nem fizeti meg az eladónak a teljes vételárat, a felek megállapodnak abban, hogy az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, és kártérítést követelni a vevőtől a meg nem fizetett termék megrendelése és leszállítása során felmerült költségekért.
 2. Az eladó honlapján felsorolt termékek ára a fogyasztó megrendelésének elküldésének időpontjában érvényes.
 3. 8. cikk. A vételárat úgy kell tekinteni, hogy azt úgy fizették ki, hogy a teljes vételárat jóváírják az eladó számláján, átutalással történő fizetés esetén, vagy készpénzzel fizetnek a futárnak.
 4. Az eladó fenntartja a termék tulajdonjogát mindaddig, amíg a vételárat teljes egészében ki nem fizetik.
 5. Az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződés alapján kiállított vásárlási igazolás egyidejűleg adóbizonylat is.
 6. A termék vevő általi elfogadása elvileg csak a teljes kifizetést követően lehetséges, eltérő megállapodás hiányában.
 7. A termék árához hozzáadódik a termék szállításának a fenti 7.2. pontban meghatározott ára.
 8. A terméket a vevő igényeinek és az eladó kiállított terveinek, katalógusainak, típuslapjainak, sablonjainak megfelelően értékesítik, amelyek az eladó e-kereskedelmi weboldalán találhatók.
 9. 14. cikket. Hacsak az eladó és a fogyasztó másként nem állapodik meg, az eladó köteles a fogyasztó megrendelését a kézbesítéstől számított 30 napon belül teljesíteni.

(15) A vevőnek a vevő megrendelésének az eladó általi elfogadásában meghatározott módon kell átvennie a terméket.

 1. A termék jellemzőire, mennyiségére és egyéb, az eladó e-kereskedelmi honlapján található adatok kötelező érvényű adatok.
 2. A termék szállítási helye az a hely, amelyet a megrendelés eladó általi elfogadása jelez, kivéve, ha a felek az adásvételi szerződésben másként állapodnak meg.

(18) Az eladó a terméket a vevő által az adásvételi szerződésben meghatározott címre szállítja a vevőnek. A terméket a terméknek a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában megadott címre történő leszállításának időpontjában leszállítottnak kell tekinteni.

 1. Abban az esetben, ha az Eladó a terméket a Vevő által az adásvételi szerződésben meghatározott helyre szállítja a Vevőnek, a Vevő köteles személyesen átvenni az árut, vagy gondoskodnia kell arról, hogy az árut a távollétében az a személy vegye át, aki jogosult az adásvételi szerződésben meghatározott áruk átvételére, és aláírja az áru leszállításának és leszállításának jegyzőkönyvét. Az adásvételi szerződésben meghatározott áruk átvételére jogosult harmadik fél köteles az eladónak benyújtani az adásvételi szerződés eredeti példányát vagy másolatát, valamint az áru kifizetésének igazolását és az írásbeli teljes hatalmat. Ha szükségessé válik az áru leszállításának megismétlése amiatt, hogy a vevő nem volt jelen az adásvételi szerződésben meghatározott helyen, az ezzel kapcsolatban felmerült összes költséget a vevő viseli, különösen az áru ismételt leszállítását a rendeltetési helyre az adásvételi szerződésben.  Az árut úgy kell tekinteni, mintha azokat az árunak a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában meghatározott címre történő leszállításának időpontjában szállították volna le, és átvették az árunak a vevő vagy meghatalmazott képviselője általi fizikai átvételének pillanatára, vagy az áru átvételének megtagadására, amelyet a fuvarozó az áru leszállításának és leszállításának jegyzőkönyvében jelez.
 2. A szállítással kapcsolatos költségeket az áru vételára nem tartalmazza, és az eladó nem köteles ezeket a szolgáltatásokat a vevőnek nyújtani.
 3. 21. cikket. Amikor az Árut a fuvarozótól kapja, a vevő kötelessége, hogy ellenőrizze az Áruk csomagolásának integritását, és bármilyen sérülés esetén haladéktalanul értesítse a fuvarozót és minket erről a tényről. Abban az esetben, ha a csomagolás megsérült, ami jogosulatlan kezelést és a küldeménybe való belépést jelzi, nem az Ön felelőssége, hogy átvegye az Árut a fuvarozótól. Ha a Vevő a szállítás után ellenőrzi a terméket, és úgy találja, hogy a terméknek bármilyen hibája van, értesíti az Eladót erről a tényről, és panaszt nyújt be a termékkel kapcsolatban, vagy eláll az Eladóval kötött szerződéstől. A vevő köteles az árut közvetlenül az ő sérülése után megvizsgálni Kár esetén köteles ezt a tényt azonnal jelenteni az eladónak, de legkésőbb az áru leszállításától számított 24 órán belül.
 4. [VISSZA] Ha az eladó azért nem teljesíti a szerződést, mert nem tudja leszállítani a megrendelt terméket vagy nem tudja a szolgáltatást nyújtani, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a fogyasztót, és 14 napon belül visszatéríteni a termékért fizetett árat vagy az előleget, ha az eladó és a fogyasztó nem állapodik meg a helyettesítő teljesítésben. Ha az eladó és a fogyasztó nem állapodik meg a helyettesítő teljesítésben, az eladó köteles megtéríteni a fogyasztónál a termék vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban felmerült összes bizonyított költséget. Helyettesítő teljesítés esetén az eladó köteles a fogyasztónak azonos minőségű és árú terméket szállítani vagy azonos minőségű és árú szolgáltatást nyújtani.
 5. TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE ÉS AZ ÁRU KÁROSODÁSÁNAK KOCKÁZATÁNAK ÁTRUHÁZÁSA

A vevő csak a termék teljes vételárának teljes kifizetésével szerzi meg a termék tulajdonjogát.

 1. SZERZŐI JOG

A szerzői jogot a módosított 185/2015. sz. szerzői jogi törvény szabályozza.

 

 1. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

(1) A vevő jogosult a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől a távollevők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelemről szóló 102/2014. sz. törvény 7. cikkének (1) bekezdése szerinti indoklás nélkül.

Az eladó köteles a terméket átvenni és a fogyasztónak legkésőbb a szerződéstől való elállás kézbesítésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a termékért fizetett árat, beleértve az áruk vagy szolgáltatások megrendelése során a fogyasztónál felmerült költségeket is. A termék visszaküldésének költségeit a fogyasztó viseli.

 

A fogyasztó nem mondhat el olyan szerződéstől, amelynek tárgya:

 1. a) szolgáltatás nyújtása, amennyiben annak nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy kellően tájékoztatták arról, hogy az ilyen hozzájárulás kifejezésével a szolgáltatás teljes körű nyújtását követően elveszíti elállási jogát, és ha a szolgáltatás teljes körű nyújtására sor került;
 2. b) olyan áruk értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása, amelynek ára a pénzügyi piaci áraknak az eladó által nem befolyásolható mozgásától függ, és amely a szerződéstől való elállás időszaka alatt következhet be;
 3. c) a fogyasztó sajátos igényeinek megfelelően gyártott áruk, rendelésre készült áruk vagy kifejezetten egy fogyasztónak szánt áruk értékesítése;
 4. d) olyan áruk értékesítése, amelyek gyorsan romlanak vagy romlandók;
 5. e) olyan védőcsomagolásba zárt áruk értékesítése, amelyeket egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, és amelyek védőcsomagolása a szállítást követően elromlott;
 6. f) olyan áruk értékesítése, amelyek jellegüknél fogva a szállítást követően elválaszthatatlanul összekeverhetők más árukkal;
 7. g) olyan alkoholtartalmú italok értékesítése, amelyek áráról a szerződés megkötésekor állapodtak meg, és amelyek leszállítása legkorábban 30 nap elteltével hajtható végre, és áruk a piaci árak mozgásától függ, amelyet az eladó nem befolyásolhat;
 8. h) a fogyasztó által az eladó által kifejezetten kért sürgős javítások vagy karbantartások elvégzése; ez nem vonatkozik azokra a szolgáltatási szerződésekre és szerződésekre, amelyek tárgya a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges pótalkatrészeken kívüli áruk értékesítése, feltéve, hogy azokat az eladónak a fogyasztónál tett látogatása során kötötték meg, és a fogyasztó nem rendelte meg előre ezeket a szolgáltatásokat vagy árukat;
 9. védőcsomagolásban értékesített hangfelvételek, videofelvételek, hangfelvételek, hangfelvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, amennyiben a fogyasztó kicsomagolta a csomagolást;
 10. j) folyóiratok értékesítése, kivéve a jegyzési szerződés alapján történő értékesítést, valamint a nem védőcsomagolással szállított könyvek értékesítése;
 11. k) szálláshely-szolgáltatás nyújtása a szálláshely-szolgáltatástól, az áruszállítástól, a személygépkocsi-bérléstől, az étkeztetési szolgáltatások nyújtásától vagy a szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásától eltérő célból, amelyek szerint az eladó vállalja, hogy ezeket a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti időpontban vagy a megállapodás szerinti határidőn belül nyújtja;
 12. l) nem tárgyi adathordozón történő elektronikus tartalom szolgáltatása, amennyiben annak rendelkezésre bocsátása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával megkezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy a beleegyezés kifejezésével megfelelően tájékoztatták arról, hogy elveszíti elállási jogát.

 

 1. A szerződéstől való elállást a Vevő írásban végzi. Az adásvételi szerződéstől való elállásig a jelen általános szerződési feltételek előző pontja szerint a vevőnek meg kell adnia a vevő azonosítóját, a megrendelés számát és dátumát, a termék pontos specifikációját, azt a módot, ahogyan az eladónak vissza kell küldenie a már kapott teljesítést, különösen a számlaszámot és / vagy a postacímet.

A fogyasztó köteles az árut visszaküldeni vagy átadni az eladónak vagy az eladó által felhatalmazott személynek az áru átvételére legkésőbb a szerződéstől való elállás napjától számított 14 napon belül. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó az árut személyesen vagy az általa felhatalmazott személyen keresztül kívánja átvenni. Az első mondatban említett határidő akkor tekinthető fenntartottnak, ha az árukat legkésőbb az időszak utolsó napjáig átadták szállításra.

(3) A szerződéstől való érvényes elállás esetén az eladó visszaküldi a vevőnek a vételárat, beleértve a vevőnél a termék megrendelésével és szállításával kapcsolatban felmerült költségeket is, ha a vevő a termékkel együtt írásos bizonyítékot nyújt be az eladónak a termék megrendelésével kapcsolatban a vevőnél felmerült költségekről.

 1. A vevőnél a termék megrendelése során felmerült költségek a megrendelés költségeinek tekintendők, különösen a telefonhívás lebonyolításának árának, amellyel a Vevő ajánlatot tett a vásárlási szerződés megkötésére, vagy a Vevőnek az Eladó weboldalához való csatlakoztatásának árát, amelynek során a Vevő kitöltötte és elküldte az áru megrendelésére szolgáló űrlapot a Weboldalon, vagy írt és küldött egy e-mailt az áru megrendelésével.

 

 1. TITOKTARTÁS

 

A Vevő köteles feltétel nélkül megőrizni minden olyan információ bizalmas jellegét, amelyet az Eladótól történő szállításokkal kapcsolatban a rendelkezésére bocsátottak, és amelyet a körülményekre tekintettel egyértelműen üzleti vagy vállalati titoknak tekinthet, és amelyet bizalmasan kell kezelni, kivéve a nyilvános forrásokból ismert információkat.

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 1. Az eladó fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa ezeket az általános szerződési feltételeket. A jelen általános szerződési feltételek változásának írásban történő bejelentésére vonatkozó kötelezettséget úgy teljesítjük, hogy azt az eladó e-kereskedelmi weboldalán helyezzük el.

(2) Amennyiben az adásvételi szerződést írásban kötik meg, annak bármely módosítását írásba kell foglalni.

(3) A felek megállapodnak abban, hogy a közöttük történő kommunikáció e-mail üzenetek formájában történik.

 1. A következő törvények és rendeletek vonatkozó rendelkezései azokra a kapcsolatokra vonatkoznak, amelyekre a jelen Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak:
 2. 102/2014. sz. törvény a távollevők között kötött szerződés vagy az eladó helyiségén kívül kötött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás fogyasztóvédeleméről, valamint egyes jogi aktusok módosításáról
 3. b) pontjában foglaltaknak. az elektronikus kereskedelemről és a 128/2002. sz. törvény módosításáról szóló 22/2004. sz. törvény (módosították),
 4. a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács 372/1990. sz. törvényének módosításáról szóló, a bűncselekményekről szóló 250/2007. sz. törvény (módosított formában),
 5. a Polgári Törvénykönyv 40/1964. sz. módosított törvénye.
 6. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Vevővel szemben az adásvételi szerződés megkötésekor lépnek hatályba.
 7. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján ő viseli a termék eladó részére történő visszaküldésének költségeit, és ha eláll a távollevők között kötött szerződéstől, a termék visszaküldésének költségeit, amelyek jellegénél fogva nem küldhetők vissza postai úton.
 8. Alternatív megoldásként a Vevő köteles megfizetni az Eladónak a Törvény 10. §-ának (5) bekezdése alapján ténylegesen nyújtott teljesítés árát, ha a Fogyasztó a törvény 4. §-ának (6) bekezdése szerinti kifejezett hozzájárulását követően eláll a szolgáltatási szerződéstől.

(8) Az eladó betartja a magatartási kódexet.

 1. A szerződés időtartama - a jótállási idő érvényességi ideje alatt a szerződés felmondásának feltételeit a fentiekben jelezzük.

(10) A jogvita lehetséges megoldásai közös megegyezéssel peren kívül is rendezhetők.
11. cikket. A szerződés tárgyának tulajdonjoga csak a szerződésben meghatározott összes kifizetés kifizetésének kifizetése után száll át a vevőre.

 1. Az eladó kártérítési jogra jogosult (a Polgári Törvénykönyv 420. és azt követő cikkei alapján), abban az esetben, ha a vevő olyan terméket rendelt, amelyet nem hagyott jóvá, vagy nem mondott el a szerződéstől, és ezzel egyidejűleg nem vette át ezt a terméket a fuvarozótól, vagy az eladó kérelmét követően, személyes átvétel választása esetén a meghatározott átvételi határidőn belül nem vette át az árut. Ezzel a vevő megszegte azon kötelezettségét, amely szerint a vevő köteles átvenni a megrendelt árut.
 2. A kártérítés összegének meghatározásakor a fent említett bob szerint az eladó figyelembe veszi különösen a termék feladása esetén felmerülő szállítási költségeket és kapcsolódó díjakat, a megrendelés csomagolásával, feladásával és kezelésével kapcsolatos költségeket, valamint a szóban forgó megrendelés végrehajtásával kapcsolatban felmerült minden egyéb költséget, és ezzel egyidejűleg joga van az elmaradt nyereség felszámítására.
 3. Az eladónak joga van arra is, hogy ne gyakorolja a kártérítéshez való jogot, vagy hogy ezt a jogot csak részben gyakorolja.

 

 

TÁJÉKOZTATÁS A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI JOGÁNAK GYAKORLÁSÁRÓL

 

 1. Elállási jog.

Önnek joga van 14 napon belül indoklás nélkül elállni a jelen szerződéstől.

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő a termék átvételének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Elállási jogának gyakorlása során kérjük, egyértelmű nyilatkozatban (például postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben) tájékoztasson bennünket a jelen szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről a következő címen: info@vsetkonamobil.sk

Erre a célra használhatja a minta elállási űrlapot, amely megtalálható a következő címen: KAMAC s. r. o., Aleja Sloboda 1890/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO 50 729 659, vagy a következő weboldalon: https://www.vsetkonamobil.sk/media/wysiwyg/odst-zml.pdf

Az elállási időszak akkor tartható fenn, ha Ön az elállási jog gyakorlásáról az elállási időszak lejárta előtt értesítést küld.

 1. A szerződéstől való elállás következményei.

A szerződéstől való elállás után visszatérítjük a szerződés megkötésével kapcsolatban ön által teljesített összes kifizetést, különösen a vételárat, beleértve az áruk Önnek történő szállításának költségét is.

A kifizetéseket indokolatlan késedelem nélkül visszatérítjük Önnek, legkésőbb 14 nappal attól a naptól számítva, amikor megkapjuk a szerződéstől való elállásról szóló értesítést. A fizetésük ugyanúgy történik, mint ahogyan azt a fizetéshez használta, kivéve, ha kifejezetten beleegyezett egy másik fizetési módba, anélkül, hogy további díjakat számítana fel.

 1. 3. cikket. Ha felkeltettük érdeklődését, weboldalunkon keresztül elektronikus úton is kitölthet és elküldhet egy minta elállási űrlapot vagy bármely más egyértelmű elállási nyilatkozatot: https://www.vsetkonamobil.sk/media/wysiwyg/odst-zml.pdf Ha él ezzel a lehetőséggel, akkor tartós adathordozón (például e-mailben) azonnal megerősítjük, hogy elfogadta a kifizetést.

(4) A határidő akkor tekinthető fenntartottnak, ha Ön a terméket a 14 napos időszak lejárta előtt visszaküldi.

Ön csak az áruk értékének csökkenéséért felelős, ha azokat a termék jellegének, jellemzőinek és funkcionalitásának meghatározásához szükségestől eltérő módon kezeli.

(5) Az ebben az utasításban foglalt információk az Eladó távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződésének szerves részét képezik, és csak mindkét fél kifejezett hozzájárulásával módosíthatók.

 1. A megrendelés elküldésével és a "fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" gomb megnyomásával a Vevő kifejezetten megerősíti, hogy tájékoztatták arról, hogy a megrendelés tartalmazza az ár megfizetésének kötelezettségét.

(7) Az eladó közvetlenül a távollevők között kötött szerződés megkötését követően, legkésőbb a termék leszállításával együtt tartós adathordozón a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a szerződés megkötésének megerősítését.

A tanúsítványnak a következőket kell tartalmaznia:

- a törvény 3. §-ának (1) bekezdésében említett valamennyi információ, ha az eladó ezt az információt a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt még nem bocsátotta tartós adathordozón a fogyasztó rendelkezésére.

(8) A vevő még az elállási időszak kezdete előtt elállhat a szerződéstől, amelynek tárgya a termék leszállítása.

 1. A Vevő a Törvény 7. §-ának (1) bekezdése szerinti elállási jogát az Eladóval papír formában vagy más tartós adathordozón történő nevezés formájában gyakorolhatja; ha a szerződést szóban kötötték meg, a fogyasztónak a szerződéstől való elállási szándékát kifejező, egyértelműen megfogalmazott nyilatkozata elegendő a fogyasztó elállási jogának gyakorlásához.

A fogyasztó használhatja az eladó által neki átadott elállási nyilatkozatot.

 1. 10. cikk. Az elállási időszak akkor tekinthető fenntartottnak, ha a szerződéstől való elállásról szóló értesítést legkésőbb a törvény 7. §-ának (1) bekezdése szerinti határidő utolsó napján megküldték az eladónak.
 2. 11. cikket. Az elállási jog gyakorlásának bizonyítási terhe a vevőt terheli.

 

Az eladó kötelezettségei a szerződéstől való elálláskor

 

(1) Az eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 14 napon belül visszatérni a vevőnek a szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban kapott valamennyi kifizetéshez, ez nem érinti a  törvény 8. §-a (5) bekezdésének rendelkezéseit.

 (2) Az eladó köteles az (1) bekezdésben említett kifizetéseket ugyanúgy megtéríteni a vevőnek az (1) bekezdésben említett kifizetésekért, mint ahogyan azt a fogyasztó a fizetéséhez használta. Ez nem érinti a vevő azon jogát, hogy más fizetési módról állapodjon meg az eladóval, ha ezzel kapcsolatban nem számítanak fel további díjakat a vevőnek.

(3) Az eladó nem köteles megtéríteni a vevőnek a többletköltségeket, ha a vevő kifejezetten az eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A többletköltségek a vevő által választott szállítási költség és az eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási mód költsége közötti különbséget jelentik.

(4) Az olyan szerződéstől való elálláskor, amelynek tárgya egy termék értékesítése, az eladó nem köteles az (1) bekezdésben említett kifizetéseket a vevőnek a termék leszállítása előtt visszaküldeni, vagy amíg a fogyasztó nem bizonyítja, hogy a terméket visszaküldték az eladónak, kivéve, ha az eladó a terméket személyesen vagy az általa felhatalmazott személyen keresztül kívánja átvenni.

 

A fogyasztó kötelezettségei és jogai a szerződéstől való elálláskor

 

(1) A fogyasztó köteles az árut visszaküldeni vagy átadni az eladónak vagy az eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek legkésőbb a szerződéstől való elállás napjától számított 14 napon belül. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó az árut személyesen vagy az általa felhatalmazott személyen keresztül kívánja átvenni. Az első mondatban említett határidő akkor tekinthető fenntartottnak, ha az árukat legkésőbb az időszak utolsó napjáig átadták szállításra.

 1. A szerződéstől való elálláskor a Vevő csak a termék eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére felhatalmazott személynek történő visszaküldésének költségeit viseli. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó vállalta, hogy maga viseli azokat, vagy ha nem teljesítette a törvény 3. cikke (1) bekezdésének i) pontja szerinti kötelezettségét.

(3) A vevő csak a termék értékének a termék olyan kezeléséből eredő csökkenéséért felelős, amely meghaladja a termék jellemzőinek és funkcionalitásának meghatározásához szükséges mértéket. A vevő nem vállal felelősséget a termék értékének csökkenéséért, ha az eladó nem teljesítette a fogyasztónak a  törvény 3. §-a (1) bekezdésének h) pontja szerinti, a szerződéstől való elállási jogára vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét  .

 

Dolný Kubínban, 2020.12.29-én