Ako bude fungovať aplikácia GreenPass a odkedy bude sprístupnená verejnosti?

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  Veronika Remišová pár dní dozadu spolu s vývojármi aplikácie GreenPass predstavili, ako by mala aplikácia fungovať. Jej hlavným cieľom je uľahčenie cestovania. Aplikácia nebude slúžiť len na preukázanie sa o tom, či ste zaočkovaní ale aj o tom, či ste prekonali ochorenie COVID 19, prípadne, či máte negatívny výsledok testu. Aplikácia bude fungovať aj v off-line verzii. Riešenie majú aj pre tých, ktorý nemajú k dispozícii smartfón.

Ako bude aplikácia GreenPasss fungovať?

Generálny riaditeľ firmy Slovensko IT, a.s. Pavol Miroššay, ktorý má vývoj aplikácie na starosti uviedol, že do aplikácie sa bude dať pomocou fotoaparátu naskenovať QR kód. Kľúčovú úlohu tu bude zohrávať NCZI, ktoré bude QR kódy vydávať. Problémom na Slovensku bola skutočnosť, že mnoho vakcinačných centier dávalo certifikáty o zaočkovaní bez QR kódu. Pre tých, ktorý kód pri vakcinácii nedostali si po najnovšom oň môžu požiadať online. QR kód by mali obsahovať už aj výsledky negatívneho testu či potvrdenie o prekonaní choroby. Občania si tak jednoducho budú môcť potrebný QR kód naskenovať do aplikácie, čo im neskôr umožní nie len cestovanie, no možno aj využívanie iných služieb.

Pavol Miroššay taktiež zaručil, že k úniku dát nehrozí, keďže QR kódy budú šifrované a tak nebude možné, aby niekto iný, bez autorizácie mohol kódy prečítať.

Aplikácia by mala fungovať v offline verzii a dostupná bude pre operačný systém Android a iOS. Okrem toho, že si budete môcť do smartfónu nahrať svoje QR kódy, bude možnosť nahrať do aplikácie rodičov aj kódy, ktoré patria ich deťom.Ku aplikácii GreenPass pribudne aj aplikácia OverPass

OverPass je doplnkovou aplikáciou, ktorú budú mať k dispozícii rôzne kontrolné orgány. Pomocou tejto aplikácie bude možné prečítať QR kódy z aplikácie GreenPass. Občania tak môžu byť vyzvaní kontrolným orgánom, ktorý bude disponovať aplikáciou OverPass o preukázanie QR kódu z aplikácie CovidPass. Práve táto aplikácia bola vyvinutá na to, aby bolo možné zašifrované QR kódy čítať príslušnými orgánmi, keď to bude potrebné.

Čo ak nemám smartfón?

Štát počíta aj s takými prípadmi, kde jednotlivci nebudú mať k dispozícií smartfóny. V takomto prípade by mali fungovať samoobslužné portály, ktoré bude mať pod palcom Národné centrum zdravotníckych informácií. Okrem iného sa uvažuje aj o tom, aby potvrdenia boli schopní tlačiť napríklad obvodní lekári či pracovníci na pošte. O detailoch sa bude ešte rozhodovať.

Koľko to stálo a od kedy by mala aplikácia fungovať?

Aktuálne je vytvorený prototyp aplikácie, no ten je na 90% zhodný s jej finálnou verziou. Oficiálne spustenie aplikácie sa predpokladá na konci júna 2021, konkrétne ku 26 júnu. Jej cena je 150 000 €, pričom je v nej započítaná cena za dve aplikácie (GreenPass a OverPass) pre dva operačné systémy (Android a iOS).

Aplikácia bude slúžiť na usporiadanie našich certifikátov, a tak nám zjednoduší narábanie s nimi. Ako sa vyjadrila firma Slovensko IT na facebookovej stránke, najlepšie na tom je, že slovenskou aplikáciou sa budete môcť preukázať v celej Európskej únii. Predpokladá sa, že podobné aplikácie sa postupom času zavedú v rámci celej Európy a tak bude cestovanie omnoho jednoduchšie. Najdôležitejšou časťou je teraz zabezpečenie potrebných QR kódov pri očkovaní, testovaní a po prekonaní choroby.